Niszczenie danych

Pamiętaj wartość informacji jest z reguły większa niż samego sprzętu. Nie dopuść aby Twoje poufne dane znalazły się w obcych rękach. Kiedy obowiązkowo musimy zniszczyć dane ?

Kasowanie danych a prawo:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001r, w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521), urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Natomiast stosownie do ust. 2 przytoczonego przepisu, urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Wybór odpowiednich narzędzi skutecznego usunięcia danych z komputerowego nośnika (dysku) ustawodawca pozostawił administratorowi danych.

W przypadku kasowania danych przez firmy lub korporacje zapewniamy:
Indywidualny określenie cen w zależności od ilości nośników oraz ich pojemności. Protokół zniszczenie danych z wyszczególnieniem numer seryjnych nośników. 100 % pewność, iż po usunięciu danych żadne laboratorium odzyskiwania danych nie będzie w stanie ich odtworzyć.

Spij spokojnie.
Od wieków to papier był podstawowym nośnikiem, na którym przechowywane były wszystkie najistotniejsze informacje. To w tej formie ludzie komunikowali się między sobą, papier przyjmował wszelkie treści stanowiące wytwór intelektu ludzkiego.Wraz z masową informatyzacją, budowaniem społeczeństwa informacyjnego zaczęto odchodzić od tradycyjnych metod tworzenia oraz gromadzenia dokumentów. Poczta zastąpiła tradycyjne listy, komputer przejął zadania archiwum. Na komputerowych dyskach twardych przechowywane są niezliczone ilości dokumentów – istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykorzystywane w pracy zawodowej, czy też dane prywatne zawierające informacje o kontach bankowych czy fotografie. Jedno jest pewne - niezależnie od tego do której z powyższych grup należą informacje, należy zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zarówno w czasie użytkowania komputera, jak też, a może szczególnie, gdy pojawia się zamiar przekazania całego komputera, czy samego dysku twardego w ręce osób trzecich. Nie jest trudno bowiem chyba wyobrazić sobie sytuację, w której nieodpowiednio zabezpieczony nośnik trafia w ręce osoby nieuprawnionej.
Dane mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, możliwe ze sprzecznie z prawem – mogą zostać ujawnione poufne informacje, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, dane bankowe pozwalające na dostęp do rachunku internetowego, czy wreszcie prywatne zdjęcia, których nikt nie powinien nigdy zobaczyć.

Dlatego w przypadku:
-
wymiany komputera na nowy

- wymiany dysku na większy uszkodzenia nośnika i wymiany go na nowy sprawny egzemplarz
- utylizacji zużytego sprzętu
- jakiejkolwiek innej sytuacji, gdy dane miałyby trafić w niewłaściwe ręce
Niezbędne jest trwałe i skuteczne kasowanie danych z elektronicznych nośników informacji.

Warto zapamiętać, iż zwykłe usunięcie danego pliku i opróżnienie kosza przy okazji, nie gwarantuje, że pliki zostaną z dysku usunięte na zawsze. Otóż okazuje się, że taki rodzaj usunięcia danych nie jest skuteczny, a przeciwnie można odzyskać usunięte w ten sposób dokumenty powszechnie dostępnymi programami, nie wspominając już o technicznych możliwościach firm specjalizujących się w odzyskiwaniu danych, jak chociażby SURMINSKI.PL. Szczególnie uwagę należy przyłożyć do ostrożnego postępowania z danymi osobistymi, bankowymi oraz dokumentami związanymi z pracą zawodową.

Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pewność bezpieczeństwa danych Streamdata.pl oferuje profesjonalne – trwałe i bezpowrotne usuwanie danych z dysków twardych i innych nośników informacji. Profesjonalne kasowanie danych uniemożliwia późniejszy dostęp do nich. Aby trwale usunąć ważne pliki należy użyć specjalnych niedostępnych dla zwykłych użytkowników komputerów metod.
   
ALGORYTMY NISZCZĄCE:

  • Amerykański: U.S. Standard, DoD 5220.22-M
  • Amerykański: NAVSO P-5239-26 (RLL)
  • Amerykański: NAVSO P-5239-26 (MFM)
  • Niemiecki:     VSITR
  • Rosyjski:       GOST P50739-95

Przykładowo algorytm U.S. Standard (DoD 5220.22-M) wykorzystuje trzykrotny przebieg zapisywania w sektorach dysku losowych wartości. Amerykańskie standardy NAVSO P-5239-26 (RLL) oraz NAVSO P-5239-26 (MFM), będące własnością Naval Information Systems Management Center, uzależniają algorytmy niszczenia danych od metody ich kodowania na dysku.

W przypadku kodowania RLL (Run-Length-Limited) algorytm wykonuje następujące operacje:
pierwszy przebieg - wypełnienie wszystkich bajtów twardego dysku jedynkami (0x01),
drugi przebieg - wypełnienie sektorów twardego dysku wartościami typu (0x27FFFFFF),
trzeci przebieg - wypełnienie sektorów losowymi wartościami;
czwarty przebieg - weryfikacja wykonanych operacji.

W przypadku kodowania MFM operacje wykonywane przez algorytm są następujące:
pierwszy przebieg - wypełnienie sektorów twardego dysku jedynkami (0x01),
drugi przebieg - wypełnienie sektorów twardego dysku wartościami typu (0x7FFFFFFF),
trzeci przebieg - wypełnienie sektorów losowymi wartościami,
tak jak w przypadku algorytmu NAVSO P-5239-26 (RLL)
czwarty przebieg - weryfikacja wykonanych operacji.

Niemiecki standard VSITR niszczy dane w siedmiu przebiegach początkowo wypełniając dysk wzorcami (0x00) oraz (0xFF), a w ostatnim przebiegu (0xAA). Zatem wzorce wykorzystywane w kolejnych przebiegach algorytmu to: (0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA). Rosyjski standard GOST P50739-95 zaleca niszczenie informacji w jednym przebiegu poprzez zapisywanie losowych znaków w każdym bajcie każdego sektora.

KASOWANIE PROGRAMOWE:
Problemu nie rozwiązuje również  usunięcie partycji, a nawet sformatowanie dysku. Podczas usuwania partycji lub formatowania dysku usuwane są informacje o tablicy partycji (w przypadku partycji podstawowej) lub tablicy alokacji plików. Informacje znajdujące się w sektorach dysków pozostają nietknięte i mogą być odzyskane przy pomocy odpowiednich aplikacji.

Charakterystyczne dla zapisu danych na nośnikach magnetycznych (przykładowo na twardych dyskach) jest to, że nawet po celowym zapisaniu sektorów losowymi wartościami możliwe jest odzyskanie pierwotnych danych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Wiarygodne zniszczenie informacji może być wykonane tylko przy pomocy specjalnych aplikacji wykorzystujących zaawansowane algorytmy.

Gwarantowane niszczenie poufnych informacji: standardy sprzęt i oprogramowanie udostępnia specjalistyczne algorytmy umożliwiające całkowite zniszczenie poufnych informacji zapisanych na twardych dyskach. Przykładowo algorytm U.S. Standard wykorzystuje trzykrotny przebieg zapisywania w sektorach dysku losowych wartości. Amerykańskie standardy NAVSO P-5239-26 (RLL), oraz NAVSO P-5239-26 (MFM), będące własnością Naval Information Systems Management Center, uzależniają algorytmy niszczenia danych od metody ich kodowania na dysku Poufne informacje na twardych dyskach: przechowywanie i dostęp W obecnych czasach coraz większa ilość informacji jest tworzona i przechowywana na komputerach.

Dokumenty, które niegdyś były tworzone przy pomocy maszyny do pisania, bazy danych, pliki multimedialne itd. przechowywane są na twardych dyskach. Twarde dyski współczesnych komputerów przechowują ogromne ilości osobistych danych, takich jak: informacje o kontach bankowych, numery kart kredytowych, projekty techniczne itp.

Wspólną cechą tych wszystkich dokumentów jest poufność. Poufne informacje, często zapomina się, że w celu zachowania poufności oprogramowanie musi być nie tylko odpowiednio przechowywane, ale również niszczone zgodnie z określonymi procedurami. Obecnie systemy komputerowe są często rozbudowywane. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wymiany podsystemu dyskowego. Twardy dysk o większej pojemności instalowany jest w komputerze, przenoszone są na niego wszystkie dane, lecz często zapomina się o ich usunięciu ze starego dysku. Niepotrzebne przechowywanie danych na starych twardych dyskach może doprowadzić do odczytania ich przez nieupoważnione do tego osoby.

Najlepszym rozwiązaniem jest całkowite  zniszczenie danych zaraz po przeniesieniu ich na nowy dysk. Mówiąc o niszczeniu danych nie mamy na myśli ich usuwania przy pomocy systemu operacyjnego! Usuwanie danych przy pomocy specjalistycznych programów znacznie różni się od usuwania danych za pomocą systemu operacyjnego. Przykładowo podczas usuwania pliku w systemie Windows  żadne dane nie są usuwane z twardego dysku: nazwa pliku w tablicy alokacji plików (FAT) zastępowana jest nazwą rozpoznawaną przez system jako niepoprawna. W ten sposób dostęp do „usuniętego” pliku nie jest możliwy z poziomu systemu operacyjnego. Jednak dane zapisane w sektorach twardego dysku pozostają nietknięte. Przy użyciu specjalistycznych programów można bez większych problemów odczytać „usunięte” w ten sposób informacje. Usuwanie plików w systemie operacyjnym Linux jest bardziej wiarygodne, jednak nawet w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z narzędzi pozwalających na odzyskanie usuniętych danych.

UTYLIZACJA NOŚNIKA:
Oferujemy również utylizację dysków twardych poprzez starcie samego nośnika danych w specjalistycznych maszynach co prowadzi do całkowitego, fizycznego zniszczenia nośnika i danych na nim zawartych.

Pozostałe elementy dysku zostają przekazane do centrum utylizacji odpadów elektronicznych,
oraz zostają przetwarzane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.


CENTRUM DETEKTYWISTYCZNE S&S POLSKA - SZPIEGOSTWO.COM and SURMINSKI.PL
BYDGOSZCZ - TORUŃ - WŁOCŁAWEK - POZNAŃ - GDAŃSK - ŁÓDŹ - KIELCE - WARSZAWA
503 33 42 12- 660 85 95 09 - 52 522 10 60 - 52 522 10 70
www.detektyw.szpiegostwo.com  
facebook.com/szpiegostwo.com